Att vänta barn och bli förälder är kanske det största som händer i våra liv

Vi tycker därför att det är en rättighet för alla blivande föräldrar att få känna sig väl omhändertagna. Vi vet alla hur stressigt livet kan te sig. Inte minst när barnen kommer. Karriären är kanske på väg uppåt både för kvinnan och partnern och det är svårt att hinna med både arbete och familj. Vårt mål är att ni ska få en omvårdnad anpassad efter era önskemål. Vi vill att ni ska känna er lugna, trygga och sedda. Hos Privata Barnmorskor möter du barnmorskor med lång erfarenhet, både av arbete på förlossningen och inom mödrahälsovården. Vi erbjuder kostnadsfri mödravård, på dina villkor.

Dina behov styr vårt arbete

Vi är barnmorskor med lång erfarenhet, både av arbete på förlossningen och inom mödrahälsovården. Vår erfarenhet är att föräldrars behov ofta kommer bort inom vården. Stressad och missnöjd vårdpersonal ger stressade och missnöjda patienter. Tiden är nästan alltid för knapp och ger inga möjligheter till flexibilitet.

Vi vet att möjligheterna till en normal förlossning är mycket större om kvinnan är väl förberedd. Om mannen också är det kan han hjälpa sin kvinna under förlossningen och de kan tillsammans föda barnet på ett naturligt sätt. Vi har ett nära samarbete med förlossnings-avdelningen på Danderyds sjukhus. Förhoppningen är att vår typ av omvårdnad ska minska antalet kejsarsnitt och instrumentella förlossningar.

Birgitta Skarlöv. Leg. Barnmorska och ägare

Birgitta Skarlöv är barnmorska sedan 1972 och ägare av Privata Barnmorskor som hon grundade 2005. Birgitta har mycket lång erfarenhet från förlossnings- och mödrahälsovård och är också utbildad vårdlärare och har arbetat med utbildning av barnmorskor.

Arbetstid: 
Birgitta har nu gått i pension, men är kvar som ägare i företaget och arbetar administrativt.

Nina Öberg, Leg. Barnmorska

Nina är sedan januari 2018 ny chefsbarnmorska på Privata Barnmorskor och har arbetat som barnmorska i 10 år. Nina Öberg har lång erfarenhet av förlossningsvård, BB, mödravård och är ansvarig för NIPT testerna på Privata Barnmorskor.

Arbetstid:
Måndag till fredag 08.00-17.00.
nina.oberg@privatabarnmorskor.se eller
info@privatabarnmorskor.se
Telefon 08-661 59 50

Marianne Tholden, Leg. Barnmorska

Marianne har arbetat som barnmorska i 18 år. Hon har huvudsakligen arbetat på BB med nyblivna familjer men de senaste 5 åren inom mödravården. Hon är också erfaren av preventivmedelsrådgivning, insättning av spiraler och p-stavar.

Arbetstid:
Måndag-torsdag kl 8.00-17.00.
Fredag kl 8.00-16.00.
Telefon: 08-661 59 10

Marie-Anne Nordgren, Leg. Barnmorska

Marie-Anne är barnmorska sedan 1972 med lång och stor erfarenhet inom förlossnings- och mödrahälsovård.

​Arbetstid: 
Marie-Anne är numera pensionär, men arbetar hos oss vissa onsdagar samt vid behov.
 

Ulla Ekdahl, Leg. Barnmorska

Ulla är barnmorska sedan 1986. Hon har lång erfarenhet inom kvinnohälsa, preventivmedel, hormoner inom läkemedelsindustrin samt erfarenhet inom mödrahälsovård och barnsjukvård.

Arbetstid:
Måndag och tisdag kl 8.00-17.00, torsdag och fredag kl 8.00-16.00.
Telefon 08-661 59 50

Lillemor Holm, Leg. Barnmorska

Lillemor är barnmorska sedan 1992 och har lång erfarenhet av mödravård, preventivmedelsrådgivning och kvinnohälsa, men även av BB och förlossning. Lillemor har tider för preventivmedelsrådgivning på torsdagar.
Telefon: 08-661 59 50

Hanna Ekstrand, Leg. Naprapat

Hanna är verksam som naprapat sedan 2010 och driver en egen klinik där hon arbetar både med privatpersoner och företag. Att kunna hjälpa kvinnor under och efter en graviditet med deras smärtor och symtom ligger Hanna varmt om hjärtat och hon har både erfarenhet och vidareutbildningar i ämnet. Hon utgår alltid från varje patients speciella behov och lägger upp en behandlingsplan därefter.
Telefon: 073-590 05 19