Att vänta barn och bli förälder är kanske det största som händer i våra liv

Vi tycker därför att det är en rättighet för alla blivande föräldrar att få känna sig väl omhändertagna. Vi vet alla hur stressigt livet kan te sig. Inte minst när barnen kommer. Karriären är kanske på väg uppåt både för kvinnan och partnern och det är svårt att hinna med både arbete och familj. Vårt mål är att ni ska få en omvårdnad anpassad efter era önskemål. Vi vill att ni ska känna er lugna, trygga och sedda. Hos Privata Barnmorskor möter du barnmorskor med lång erfarenhet, både av arbete på förlossningen och inom mödrahälsovården. Vi erbjuder kostnadsfri mödravård, på dina villkor.

Dina behov styr vårt arbete

Vi är barnmorskor med lång erfarenhet, både av arbete på förlossningen och inom mödrahälsovården. Vår erfarenhet är att föräldrars behov ofta kommer bort inom vården. Stressad och missnöjd vårdpersonal ger stressade och missnöjda patienter. Tiden är nästan alltid för knapp och ger inga möjligheter till flexibilitet.

Vi vet att möjligheterna till en normal förlossning är mycket större om kvinnan är väl förberedd. Om mannen också är det kan han hjälpa sin kvinna under förlossningen och de kan tillsammans föda barnet på ett naturligt sätt. Vi har ett nära samarbete med förlossnings-avdelningen på Danderyds sjukhus. Förhoppningen är att vår typ av omvårdnad ska minska antalet kejsarsnitt och instrumentella förlossningar.