Skäl att öva medvetenhet under graviditeten

Att öva mindfulness är någonting som växer sig till en allt vanligare syssla i det hektiska samhället vi lever i. Särskilt under tiden när du är gravid är det viktigt att stanna upp i allt som händer och avsätta extra tid till reflektion och avkoppling. Det är mycket som pågår både inuti och utanför din kropp som ökar behovet av att slappa av emellanåt. Som gravid har du i regel mycket funderingar inför allt det nya och att öva mindfulness och meditation kan vara ett sätt att grunda dig.

Positiva tankar

Skäl att öva medvetenhet under graviditetenMindfulness bidrar i regel med en hel del nya tankar och mestadels positiva sådana. Under graviditeten är det naturligt att känna viss oro inför det som komma skall. Hur blir livet nu? Vad är det för ny individ jag bär och ska föda? Kommer jag att räcka till som förälder? Att utöva mindfulness under den här perioden kommer att stilla dina tankar och du får en paus från det som pågår. Med mindfulness skapas ofta nya och mer positiva tankar. Du får kontakt med nuet under en stund.

Minskad stress

En annan anledning till att utöva mindfulness under graviditeten är att det sänker din stressnivå. Oron och stressen lägger sig när du stannar upp och fokuserar på nuet istället för på framtiden. Detta är särskilt viktigt nu när du går in i ett nytt skede i livet. Dessutom kan mindfulness enligt somliga påverka fostrets utveckling positivt. Det finns även möjlighet att för tidig födsel förhindras om den gravida personen utövar mindfulness. Det finns dock inga vetenskapliga undersökningar som stöder detta, men resultaten av mindfulness är generellt positiva.

Mindfulness handlar om att stanna upp i det som händer just nu, du värderar och bedömer inte dina tankar och dig själv vilket bidrar till en accepterande inställning kring dig själv. Du ökar förmågan till mindfulness genom att meditera och öva. Du övar dig på att se kärleksfullt och ömsint på dig själv och andra. Mindfulness används idag inom sjukvården för att lindra oro och ångest. Det finns mängder av verktyg i form av appar och böcker som hjälper dig att stanna upp och fokusera på nuet.

november 20, 2019